ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ
โครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม